logo
image

icon-travel-2 วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

กรกฎาคม 18, 2023
แชร์ :

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery) เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่บริเวณ Diamond Hill ทางตอนเหนือของเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2537 โดยคณะสงฆ์มหายานของฮ่องกง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัดในภาคกลางของจีน สถาปัตยกรรมของวัดเป็นไม้และหินในสไตล์จีนดั้งเดิม ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง คือ อุโบสถ หอระฆัง และหอระฆัง ภายในวัดมีพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ สูง 18 เมตร ประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณรอบ ๆ วัดมีสวนสวยและสระบัว บรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่น เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนและปฏิบัติธรรม

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)
วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

การเดินทางไปวัดนางชีฉีหลิน สามารถนั่งรถไฟ MTR ไปลงสถานี Diamond Hill ทางออก A2 จากนั้นเดินต่ออีกประมาณ 10 นาที

วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)
วัดนางชีฉีหลิน (Chi Lin Nunnery)

วัดนางชีฉีหลินเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ค่าเข้าชมฟรี

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าวัดนางชีฉีหลิน

  • แต่งกายสุภาพ
  • ถอดรองเท้าก่อนเข้าวัด
  • ไหว้พระด้วยมือที่สะอาด
  • พูดจาสุภาพ
  • ตั้งใจขอพร
  • ไม่ส่งเสียงดัง
  • ไม่สูบบุหรี่
  • ไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในวัด
  • ไม่ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอภายในวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

 


บทความที่เกี่ยวข้อง