logo
image

icon-travel-2 วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) มรดกโลกด้านวัฒนธรรม เกียวโต

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) มรดกโลกด้านวัฒนธรรม เกียวโต

ธันวาคม 22, 2023
แชร์ :

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) มรดกโลกด้านวัฒนธรรม เกียวโต

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือที่รู้จักกันในชื่อ วัดทอง (Golden Pavilion) เป็นวัดพุทธนิกายเซ็น ตั้งอยู่ในเขตเกียวโตชิ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสามทัศนียภาพอันงดงามของเกียวโต (Kinkaku-ji, Ginkaku-ji และ Ryoan-ji) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1994 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเกียวโต

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)

วัดคินคะคุจิสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1397 โดยโชกุนอาชิคากะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นที่พำนักหลังเกษียณอายุ อาคารหลักของวัดเป็นศาลาทองคำสองชั้น ตั้งอยู่ริมบ่อน้ำกระจก ศาลาชั้นบนถูกปูด้วยทองคำบริสุทธิ์กว่า 20 กิโลกรัม ศาลาชั้นล่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างวิจิตรงดงาม

วัดคินคะคุจิได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในปี ค.ศ. 1950 แต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนสวยงามเหมือนเดิม ในปัจจุบัน วัดคินคะคุจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเกียวโต นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)

วัดคินคะคุจิเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพของชาวญี่ปุ่นในด้านความงาม ความประณีต และความสงบร่มรื่น

นอกจากศาลาทองแล้ว ภายในวัดคินคะคุจิยังมีอาคารอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น

  • ศาลาเงิน (Silver Pavilion) ซึ่งสร้างโดยหลานของโชกุนอาชิคากะ โยชิมิตสึ แต่ไม่ได้ปิดทับด้วยแผ่นเงิน
  • สวนญี่ปุ่นที่สวยงาม
  • พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับวัด

วัดคินคะคุจิเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 400 เยน

วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)
วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple)

 

Sanook Holiday มีโปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น ให้เลือกมากมาย
โทร. 02-005-6701  hotline: 086-351-5437
Line id : @sanookholiday


บทความที่เกี่ยวข้อง