logo
image

icon-travel-2 ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan

ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan

มีนาคม 12, 2024
แชร์ :

ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan

ภูเขาฟ่านจิ้งซานเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอู่หลิง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโกในปี 2561 ภูเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากทิวทัศน์อันงดงาม ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลาย

ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan
ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan

ภูเขาฟ่านจิ้งซานเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาอู่หลิง โดยมียอดเขาสูง 2,572 เมตร (8,438 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ภูเขาแห่งนี้ประกอบด้วยหินปูนและหินทราย และถูกปกคลุมด้วยป่าไม้หนาทึบ ภูเขาเป็นที่ตั้งของพืชและสัตว์หลายชนิด รวมถึงลิงกังสี Guizhou ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

ภูเขาฟ่านจิ้งซานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม มีเส้นทางเดินป่าหลายแห่งที่นำไปสู่ยอดเขา นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปบนยอดเขาได้อีกด้วย บนยอดเขาสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาอู่หลิงและพื้นที่โดยรอบได้

ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan
ฟ่านจิ้งซาน Fanjingshan

นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งบนภูเขาฟ่านจิ้งซาน

  • ยอดเขา: ยอดเขาฟ่านจิ้งซานเป็นจุดสูงสุดของภูเขาและเป็นที่ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ดีที่สุด
  • วัดหอศิลป์: วัดพุทธแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนาที่สำคัญที่สุดบนภูเขา
  • ทะเลสาบห้าสี: ทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นที่รู้จักจากน้ำที่มีสีสันสวยงาม
  • น้ำตกถ้ำมังกร: น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาและเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในจีน

ภูเขาฟ่านจิ้งซานเป็นสถานที่ที่สวยงามและมีความสำคัญทางศาสนา เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไกล


บทความที่เกี่ยวข้อง