logo
image

icon-travel-2 ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen)

ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen)

ตุลาคม 5, 2023
แชร์ :

ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen)

ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen)
ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen)

ฟู่หรงเจิ้น (Furong Zhen) เป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตหย่งชุ่น มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซียงเหอ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่งดงาม ถนนหินกรวดที่คดเคี้ยว แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และทิวทัศน์ภูเขาอันตระการตา

น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall)
น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall)

ฟู่หรงเจิ้น มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในสมัยราชวงศ์ฮั่น เมืองนี้ถูกทิ้งร้างไปหลายศตวรรษ แต่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่ 20 กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศจีน

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในฟู่หรงเจิ้น ได้แก่

  • น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall) น้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 60 เมตร กว้าง 40 เมตร
  • หมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town) หมู่บ้านโบราณที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมจีนโบราณไว้เป็นอย่างดี
  • สะพานเจิ้นหยาง (Zhenyang Bridge) สะพานไม้เก่าแก่ที่ข้ามแม่น้ำเซียงเหอ
  • หอฝูหลง (Furong Tower) หอคอยทรงกลมที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำ
  • ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน (Meixian Mazu Temple) ศาลเจ้าที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

ฟู่หรงเจิ้น เป็นหมู่บ้านที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นชมหมู่บ้าน ล่องเรือชมแม่น้ำ หรือรับประทานอาหารพื้นเมืองที่อร่อยและราคาไม่แพง

น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall)

น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall)
น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall)

น้ำตกฟู่หรง (Furong Waterfall) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town) มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตระการตา สูง 60 เมตร กว้าง 40 เมตร น้ำตกจะไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน แผ่ขยายเป็นม่านน้ำสีขาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้และภูเขาโดยรอบ กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด

น้ำตกฟู่หรงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในหูหนานฝั่งตะวันตก น้ำตกจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากปริมาณน้ำจะมากเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้จากด้านหลังม่านน้ำตก ซึ่งจะมีทางเดินและถ้ำโบราณที่สามารถเดินเข้าไปชมได้

นอกจากความสวยงามของน้ำตกแล้ว หมู่บ้านโบราณฟู่หรงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกด้วย หมู่บ้านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวถู่เจีย ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในหูหนาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมหมู่บ้าน สัมผัสวิถีชีวิตของชาวถู่เจีย และซื้อของฝากจากหมู่บ้านได้อีกด้วย

หมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town)

หมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town)
หมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town)

หมู่บ้านโบราณฟู่หรง (Furong Ancient Town) ตั้งอยู่ในเขตหย่งชุ่น เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและม้งซ่างซี ประเทศจีน เดิมมีชื่อว่า “หวังชุน” ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็น ฟู๋หรงเจิ้น เพราะเคยมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นในปี ค.ศ. 1987

หมู่บ้านโบราณฟู่หรงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อว่า ถู่เจีย หมู่บ้านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวถู่เจีย อาคารไม้เก่าแก่โบราณสไตล์จีน น้ำตกใจกลางเมืองอันสวยงาม ขนาดของน้ำตกโดยประมาณกว้าง 40 เมตร สูง 60 เมตร มีความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

หมู่บ้านโบราณฟู่หรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมหมู่บ้าน สัมผัสวิถีชีวิตของชาวถู่เจีย และซื้อของฝากจากหมู่บ้านได้อีกด้วย

สะพานเจิ้นหยาง (Zhenyang Bridge)

สะพานเจิ้นหยาง และสะพานเจิ้นหยาง ฟู่หรง เป็นสะพานคนละแห่งกัน สะพานเจิ้นหยางตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ส่วนสะพานเจิ้นหยาง ฟู่หรงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโบราณฟู่หรง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน

สะพานเจิ้นหยาง (Zhenyang Bridge
สะพานเจิ้นหยาง (Zhenyang Bridge

สะพานเจิ้นหยาง ฟู่หรงเป็นสะพานไม้ที่ทอดข้ามแม่น้ำหยูชู สะพานแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1986 ในภาพยนตร์เรื่อง “Hibiscus Town” สะพานแห่งนี้มีความยาวประมาณ 100 เมตร และกว้างประมาณ 5 เมตร สะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของหมู่บ้านโบราณฟู่หรง

หากต้องการไปเยือนสะพานเจิ้นหยาง ฟู่หรง นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปยังเมืองฉางซา จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถบัสไปยังหมู่บ้านโบราณฟู่หรง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และเราสามารถนั่งรถไฟจากเมืองจางเจี๋ยเจี้ยมาลงที่ สถานีฟูหรงเจิ้น (Furongzhen Railway Station) โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นให้นั่งรถบัสจากสถานีไปลงที่หมู่บ้าน

หอฝูหรง (Furong Tower)

หอฝูหรง (Furong Town) เป็นหอคอยไม้ทรงแปดเหลี่ยมที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านโบราณฟู่หรง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน หอคอยแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 และได้รับการบูรณะหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หอคอยสูงประมาณ 50 เมตร มีระเบียงชมวิว 5 ชั้น นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปชมวิวของหมู่บ้านโบราณฟู่หรงได้ หอคอยแห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามของหมู่บ้านโบราณฟู่หรง นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวของน้ำตกฟู่หรง หมู่บ้านโบราณฟู่หรง และภูเขาโดยรอบได้

หอคอยแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของหมู่บ้านโบราณฟู่หรง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปชมวิวได้

ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน (Meixian Mazu Temple)

ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน ฟู่หรง เป็นศาลเจ้าที่อุทิศให้กับเจ้าแม่เมี่ยวซาน เทพธิดาแห่งท้องทะเล ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณฟู่หรง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเจ้าแม่เมี่ยวซานองค์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพธิดาที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้

ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน ฟู่หรง
ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน ฟู่หรง

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1893 และได้รับการบูรณะหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ศาลเจ้าแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม อาคารหลักของศาลเจ้าคือวัดเมี่ยวซาน สูง 3 ชั้น มีพระประธานคือรูปปั้นเจ้าแม่เมี่ยวซาน

ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน ฟู่หรงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของหมู่บ้านโบราณฟู่หรง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมศาลเจ้าได้ฟรี ศาลเจ้าแห่งนี้เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

โดยสรุป ศาลเจ้าเจ้าแม่เมี่ยวซาน ฟู่หรงเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเจ้าแม่เมี่ยวซานองค์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพธิดาที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของหมู่บ้านโบราณฟู่หรง


บทความที่เกี่ยวข้อง