logo
image

icon-travel-2 พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พฤษภาคม 21, 2024
แชร์ :

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)
พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace) เป็นพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่บนเกาะสตัดสโฮลเมิน ในย่านกัมลาสตาน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน และยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีการสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์อีกด้วย

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)
พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace) เป็นพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ตั้งอยู่บนเกาะสตัดสโฮลเมิน ในย่านกัมลาสตาน พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สวีเดน และยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีการสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์อีกด้วย

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)
พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวงสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 บนรากฐานของป้อมปราการเก่า การก่อสร้างใช้เวลานานกว่า 40 ปี พระราชวังได้รับการออกแบบในสไตล์บาโรก และมีโดมสีทองขนาดใหญ่ที่โดดเด่น

พระราชวังหลวงประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 600 ห้อง รวมถึงห้องโถงรัฐ ห้องบัลลังก์ ห้องสมบัติ และพิพิธภัณฑ์ ห้องโถงรัฐเป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง ประดับด้วยโคมระย้าคริสตัลขนาดใหญ่และภาพวาดของกษัตริย์สวีเดน ห้องบัลลังก์เป็นห้องที่ใช้สำหรับพิธีการสำคัญต่างๆ ของราชวงศ์ ห้องสมบัติเก็บรักษาเครื่องราชวัตถุและอัญมณีล้ำค่าของราชวงศ์ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสวีเดน

พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)
พระราชวังหลวง (Stockholm Palace)

พระราชวังหลวงเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม นักท่องเที่ยวสามารถชมห้องต่างๆ ของพระราชวัง เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของราชวงศ์สวีเดน และชมพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการณ์ประจำพระราชวังได้อีกด้วย

วิธีการเดินทาง

  • รถไฟใต้ดิน: ลงสถานี Gamla Stan
  • รถบัส: สาย 2, 44, 46
  • เรือ: ลงที่ท่าเรือ Slussen

ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่: 180 SEK
  • เด็ก (6-17 ปี): 120 SEK
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ฟรี

บทความที่เกี่ยวข้อง