logo
image

icon-travel-2 ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

กันยายน 18, 2023
แชร์ :

ปราสาทฮิโรซากิ  ปราสาทที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุด

ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ (ฮิโรซากิ โจ) เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1611 โดยโทโยโตมิ ฮิเดโยริ ไดเมียวแห่งแคว้นฮิโรซากิ เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการทางทหารและที่อยู่อาศัยของตระกูลโทโยโตมิ ปราสาทฮิโรซากิเป็นปราสาทแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ตั้งแต่สมัยเอโดะ

ปราสาทฮิโรซากิ
ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ ประกอบด้วยตัว ปราสาทหลัก (ฮอนมารุ) และปราสาทรอง (นิโฮงมารุ) ล้อมรอบด้วยคูน้ำ สวนฮิโรซากิ (ฮิโรซากิ โคเอ็น) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทฮิโรซากิ สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1611 เช่นกัน สวนฮิโรซากิเป็นสวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ประกอบด้วยสระน้ำ ทางเดิน สะพาน และต้นไม้ สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของเมืองฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ
ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1958 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2003

เวลาทำการ:

  • ฤดูร้อน (เมษายน – กันยายน): 9:00 น. – 18:00 น.
  • ฤดูหนาว (ตุลาคม – มีนาคม): 9:00 น. – 17:00 น.

ค่าเข้าชม:

  • ผู้ใหญ่: 600 เยน
  • เด็ก: 300 เยน

การเดินทาง:

  • รถไฟ: จากสถานีฮิโรซากิ เดินประมาณ 15 นาที
  • รถบัส: จากสถานีฮิโรซากิ ขึ้นรถบัสสาย 1 หรือ 2 ลงป้ายปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle)

แผนที่ https://maps.app.goo.gl/fKMfDhSLfzF4bJxM9


บทความที่เกี่ยวข้อง