logo
image

icon-travel-2 ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง

สิงหาคม 4, 2022
แชร์ :

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง

กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว

 • พระธาตุหลวง
 • หอพระแก้ว
 • วัดศรีสะเกด
 • ประตูชัย
 • สถานีรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง
 • หอพระบาง พระราชวังหลวงพระบาง
 • น้ำตกตาดกวางสี
 • พระธาตุภูสี
 • บลูลากูล วังเวียง
 • ตลาดเช้าวังเวียง
 • ล่องเรือแม่น้ำซอง
 • สะพานฟ้า
 • ถ้ำนางฟ้า
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ หลวงพระบาง วังเวียง

วันนี้ สนุกฮอลิเดย์ จะพาทุกท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศลาว กับ ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง 3 วัน 2 คืน สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน เราเริ่มต้นการเดินทางด้วยเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL600 ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เวลา 06.05 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี ถึงเวลา 07.10 น. หลังจากนั้นเราจะเดินทางโดยรถตู้จากสนามบินอุดรธานี มุ่งหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวจังหวัดหนองคาย เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศ เอกสารที่ใช้แสดงตรงจุดนี้ คือ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เล่มปัจจุบันที่มีอายุคงมากกว่าเหลือ 6 เดือน  และหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส(INTERNATIONAL VACCINE COVID-19 CERTIFICATE) เช่น วัคซีนพาสปอร์ตแบบเล่ม(สีเหลือง) , ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ (E-VACCINE PASSPORT) เป็นต้น จากนั้นเดินทางเข้าด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ เราจะพาทุกท่านเที่ยวที่เวียงจันทน์โดยรถตู้ ต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศลาว รถยนต์ที่ใช้เป็นรถพวงมาลัยซ้าย ดังนั้นแล้วทางขึ้นรถตู้จะอยู่ทางด้านขวา อย่าขึ้นผิดทางละ

ออกเดินทางไปสักการะเจ้าแม่สีเมืองที่ วัดศรีเมือง หรือวัดสีเมืองเป็นพระอารามหลวงในนครหลวงเวียงจันทน์ ถือเป็น 1 ใน ศรี 5 ประกอบด้วย ศรีเมือง ศรีพูล ศรีฐาน สีบัวบาน ศรีหอม จากนั้นนำท่านไปยัง หอพระแก้ว หรือพิพิธภัณฑ์หลวงที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์ของสปป.ลาว

 

 

หอพระแก้ว

หอพระแก้ว ตั้งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางตัวเมืองเวียงจันทน์ ไม่มากนัก ด้วยสวนและดอกไม้ที่เบ่งบานในช่วงฤดูหนาวทำให้หอพระแก้วเป็นสถานที่ทางศาสนาที่ดูสวยงามเป็นอย่างมาก ที่วัดแห่งนี้มีรูปปั้นพระพุทธเจ้าปดิษฐานอยู่เป็นจำนวนมากหลากหลายรูปทรง ทั้งทำจากหิน เหล็ก ทองแดง ฯ และที่สำคัญที่นี่เคยเป็นวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตของบ้านเราอีกด้วย
การเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ ต้องเสียค่าเข้านะครับ แต่ถูกมากๆราวๆ 20 บาทไทยเท่านั้น เรียกว่าคุ้มสุดคุ้ม กับความประทับใจและความสงบที่จะได้รับจากแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาของเวียงจันทน์อย่างวัดหอพระแก้ว

 

นำท่านเข้าสักการะ พระธาตุหลวง หรือพระเจดีย์โลกะจุฬามณี ตามตำนานกล่าวว่าหลังจากสร้างพระธาตุพนม พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ ผู้รองเวียงจันทน์ ได้ทําพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองราชคฤห์ไว้ที่นี่แล้ว และนำท่านชม ประตูชัย หรือปะตูไซ เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งของเวียงจันทน์ครับ ที่นี่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับประชาชนที่ต่อสู้และเสียชีวิตในสงครามก่อนการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้ว่าประตูชัยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส บริเวณโดยรอบจะถูกล้อมรอบด้วยสวนสวย น้ำพุ และดอกไม้ที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม

พระธาตุหลวง
พระธาตุหลวง

วัดศรีสะเกด ที่เวียงจันทน์แห่งนี้ เป็นเสมือนดั่งวัดและพิพิธภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งที่นี่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปอยู่เป็นจำนวนมากมีทุกรูปแบบ ทุกปาง คนลาวที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกับวัดกล่าวว่า “ที่วัดศรีสะเกษมีจำนวนพระพุทธรูปอยู่มากถึงราว 16,000 องค์เลยทีเดียว”(จำนวนยังไม่แน่ชัด ถ้ารู้แน่ชัดเมื่อไหร่ จะมาแก้อีกทีครับ) มีตั้งแต่สูงไม่กี่เซ็นติเมตร จนไปถึงองค์ที่สูงมากกว่า 2 เมตรเลย(พระพุทธรูปองค์ใหญ่สุดตั้งอยู่ในวัด)

วัดศรีสะเกด

แวะพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนที่ร้านอาหาร ออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เก็บสัมภาระที่โรงแรมแล้ว นำท่านไปยัง ตลาดมืดหลวงพระบาง ตั้งอยุ่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง บนถนนบริเวณด้านหน้าหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเดิม) เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า เครื่องประดับ

สถานีรถไฟ หลวงพระบาง
สถานีรถไฟ หลวงพระบาง
ตลาดมืดหลวงพระบาง
ตลาดมืดหลวงพระบาง

เช้านี้ที่หลวงพระบาง จะมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวเหนียว แต่ต้องตื่นเช้านิดนึงน๊า หลังจากตักบาตรเสร็จก็ไปรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ตักบาตรข้าวเหนียว
ตักบาตรข้าวเหนียว

แล้วนำท่านเดินทางไป วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งต่ำ ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ จากนั้นนำท่านไปชม พระราชวังเก่าหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์

วัดเชียงทอง
วัดเชียงทอง
พระราชวังเก่าหลวงพระบาง
พระราชวังเก่าหลวงพระบาง

จากนั้นนำท่านไปชมวิว 360 องศาของเมืองหลวงพระบางที่ พระธาตุพูสี ซึ่งคำว่าพูสีแปลว่า ฤาษี เชื่อกันว่าเป็นภูเขาของพระฤาษี ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมาขอพรกับพระฤาษีนี่แหละที่ เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า ศักดิ์สิทธิ์มาก พระธาตุนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช ปี 2337เรียกได้ว่ามีอายุ 226 ปีมาแล้ว

ชมวิวบนพระธาตุพูสี
ชมวิวบนพระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี
พระธาตุพูสี

หลังจากพักรับประทางอาหารจากวันแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี หรือน้ำตกกวางสี น้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด

น้ำตกตาดกวางสี
น้ำตกตาดกวางสี
น้ำตกตาดกวางสี
น้ำตกตาดกวางสี

หลังจากชมความงามของ น้ำตกตาดกวางสี จนหนำใจแล้ว เราจะออกเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อ ขึ้นรถไฟความเร็วสูงเดินทางสู่วังเวียง รับประทางอาหารค่ำที่ ร้านอาหารแล้วเดินทางเข้าที่พัก ณ วังเวียง

ตลาดเช้า วังเวียง
ตลาดเช้า วังเวียง

ช่วงเช้า ณ วังเวียง หากใครตื่นเช้าไหวที่ วังเวียงจะมีตลาดเช้าขายของสามารถไปเดินช้อปปิ้งได้ หลังรับประทานอาหารเช้าแล้ว เราจะพาทุกท่านไปล่องเรือชมแม่น้ำซอง เดินข้ามสะพานฟ้า แล้วแวะชมถ้ำนางฟ้า จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง บลูลากูน (BLUE LAGOON) เดิมทีเป็นสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และมีการขุดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในภายหลัง ทำให้วังเวียงมีบลู ลากูนกระจายตัวอยู่หลายมุมเมือง สาเหตุที่น้ำในสระเป็นสีฟ้าหรือเขียวมรกตเช่นนี้ เป็นเพราะน้ำที่ผุดขึ้นมาจากบาดาลมีแหล่งกำเนิดมาจากภูเขาหินปูนที่โอบล้อมวังเวียงเอาไว้ ซึ่งในหินปูมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งทำให้น้ำตกตะกอน จึงเหลือเพียงความใสบนผิวน้ำเท่านั้น

แม่น้ำซอง
แม่น้ำซอง
สะพานฟ้า
สะพานฟ้า

จบทริปแล้ว หลังจากเราเที่ยวมา 3 วัน 2 คืน ก่อนกลับเราจะแวะรับประทานอาหารกลางวันก่อน แล้วนำท่านเดินไป ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เพื่อทำเอกสารผ่านแดนข้ามกลับประเทศไทย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL611  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

 

หากใครสนใจเที่ยว ประเทศลาว สามารถเข้าเลือกชม โปรแกรมทัวร์ลาว หรือต้องการจัดกรุ๊ปส่วนตัว ก็ทำได้เพียงแอดไลน์ @sanookhliday สอบถามเพิ่มเติม และกำหนดวันเดินทางได้เลย


บทความที่เกี่ยวข้อง