logo
image

icon-travel-2 ชมอาณาจักร อดีตราชธานีสุดท้ายของพม่า ณ เมืองมัณฑะเลย์

ชมอาณาจักร อดีตราชธานีสุดท้ายของพม่า ณ เมืองมัณฑะเลย์

พฤศจิกายน 29, 2019
แชร์ :

ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี หนึ่งเดียวในโลก ที่มัณฑะเลย์

เมืองมัณฑะเลย์ เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสอง และเป็นอดีตราชธานีสุดท้ายของพม่า ก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ เมืองมัณฑะเลย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นพระราชวังสุดท้ายก่อนที่จะเสียเมืองให้กับอังกฤษ, วัดกุโต่ดอ เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฎกจากการสังคายนาครั้งที่ 5 และมีการจารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน ขนาดใหญ่ 729 แผ่น, วิหารชเวนันดอว์ (วิหารไม้ทองคำ) เป็นพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดงที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง,เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา,ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองแห่งนี้ที่ไม่ควรพลาดในการไปเยือน ยอดเขาสกายน์ฮิลล์, และเข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี(พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม) หนึ่งเดียวในโลก

พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังสุดท้ายของ พระเจ้ามิงดงกระษัตริย์ที่มีความปรีชาสามารถแห่งราชวงศอลองพญา พระองค์ทรงสร้างพระราชวังมัฑะเลย์นี้ขึ้นมาตาแผนภูมิจักวาลแบบศาสนาพาหมณ์และพุทธ เปรียบเสมือนพระราชวังเป็น เขาพระสุเมรุนั่นเอง พระราชวังแห่งนี้ได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยใช้เวลาเพียง 14 วัน ในการยึดมัณฑะเลย์ ถือว่าเป็นการสิ้นสุดระบบกษัตริย์พม่า ก่อนที่พระราชวังมัณฑะเลย์อันยิ่งใหญ่แห่งนี้จะถูกทำลายโดยระเบิดมนสงครามโลกครั้งที่สอง

หลังจากนั้นรัฐบาลพม่าได้มีการบูรณะพระราชวังจำลองแห่งนี้ขึ้นมาโดยนำต้นแบบมาจากภาพถ่ายของทหารอังกฤษโดยพระราชวังมัณฑะเลย์ แห่งนี้เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียนรู้ ว่าครั้งหนึ่งพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุด

วัดกุโต่ดอ เป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 4 พระเจ้ามินดง ทรงให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้นำมาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบ “พระเจดีย์มหาโลกมารชิน” มีความสูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม

วิหารชเวนันดอว์ (วิหารไม้ทองคำ) เป็นพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดงที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ถือได้ว่าเป็นวิหารไม้สัก เพียงหลังเดียวของพระเจ้ามินดงที่รอดจากการเผาทําลายในช่วงสงครามโลก วิหารไม้สักทองแห่งนี้สร้างด้วยงานไม้แกะสลักที่สวยงาม ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักที่เป็นรูปเทวดาต่างๆ วิจิตรงดงาม มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี และที่นี่ เคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง วิหารชเวนันดอร์ในอดีตนั้นเคยเป็นวัดชเวนันดอร์มาก่อน ซึ่งปัจจุบันตั้งในเขตพระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นสิ่งปลูกสร้างยุคสมัยของพระเจ้ามินดงเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอด หลังจากที่พระเจ้ามินดง สิ้นพระชนม์ลงที่อารามแห่งนี้ พระเจ้าตี่ป่อก็โปรด ให้ย้ายวัดชเวนันดอร์ออกมาไว้ยังที่ตั้งในปัจจุบันซึ่งอยู่ในเขตของพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งนับว่าเป็นการดี เพราะต่อมาพระราชวังมัณฑะเลย์ก็ถูกทำลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่วิหารชเวนันดอร์ไม่ถูกทำลายและยังหลงเหลือความงดงาม วิจิตรการตาให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม

เจดีย์กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา สูง46 เมตร เส้นรอบวง 274เมตร เมื่อก่อนองค์เจดีเป้นสีขาวแต่ตอนนี้ ถูกบูรณะให้เป็นสีทองอร่าม

ยอดเขาสกายน์ฮิลล์ ยอดเขาสกาย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองสกาย การเดินทางขึ้นยอดเขาสกายมี โดยรถสองแถวท้องถิ่น ที่นั่งได้ 8-10 ท่านใช้เวลาเพียง 20-30 นาทีก็ถึงยอดเขาสกาย ท่านจะเจอวัดซวนอูปู๊ยาฉิ่น ภายในวัดจะมีเจดีย์ทองคำสูงขนาด 29 เมตร มีพระพุธรูปและ นัตให้ท่านได้กราบไหว้บูชา และรอบๆๆ วัดจะมี วิวให้ท่านได้มองเห็น รอบๆๆ เมืองสกาย และ จะเห็นแม่น้ำเอยาวดี พร้อมวัดและเจดีย์ที่ กระจัดกระจายเต็มเมืองสกายแห่งนี้

พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องกระษัตริย์ หน้าตักกว้าง 9 ฟุต สูง 12 ฟุต หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ตำนานเล่าไว้ว่า พระมหามุณีถูกสร้างขึ้นสมัยพุทธกาล และพุทธเจ้าก็ได้ประทานลมหายใจเข้าไปในองค์พระ อันเปรียบเสมือนการมอบชีวิตและจิตวิญญาณไว้ เป็นตัวแทนของพระองค์ ด้วยความศรัทธาว่าพระมหามุนีเป็นพระพุธรูปที่มีชีวิตของชาวพม่ามาตั้งแต่อดีตกาล จึงเป็นที่มาของพิธีล้างพระพักตร์ ที่จะต้องจัดขึ้นทุกวัน และเป็นพีที่มี หนึ่งเดียวในโลก

เวลา 04.00 น ของทุกๆเช้าเป็นการเริ่มทำพิธีล้างพระพักตร์ ในตอนเช้าก่อนเริ่มพิธี คณะลูกศิษย์ จะสวมชุดขาวมาตั้งเครื่องบูชา ต่อหน้าพระพุทธรูป และพร้อมเปิดบทสวดเป็นภาษาพระพม่า เหล่าบรรดาประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธีก็ต่างพากันสวดมนต์พร้อมๆๆกัน เสียดังกึกก้องไปไปทั้งอุโบสถ โดย การทำพิธีดังกล่าว เจ้าอาวาสจะทำพิธีล้างพระพักตร์แต่เพียงผู้เดียว โดยเริ่มจากการ ถวายเครื่องบูชา พานพุ่มดอกไม้ เสร็จแล้วก็จะเริ่มล้างพระพักตร์ โดยการใช้น้ำจากทานาคาผสม ต้นไม้จันทน์หอม แล้วเริ่มล้างพระพักตร์ โดยมีการแปลงฟัน ในการทำพิธีเจ้าอาวาสจะสวดทุกครั้งใช้เวลาล้างหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมง เป็นการทำพิธีเสร็จสิ้น หลังจากนั้นก็ให้ประชาชน เฉพาะผู้ชายเข้าไปปิดทองที่ตัวองค์พระ เป็นอันเสร็จพิธี

เมืองมัณฑะเลย์ แห่งนี้ยังมีความงดงามในเรื่องของวัฒนธรรมศาสนาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังรอทุกท่านเข้าไปสัมผัส เพราะสถานที่เที่ยวยังมีมากมายนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้

(ZUMO BUNNY)
16/05/2017

ทัวร์พม่า


บทความที่เกี่ยวข้อง