logo
image

icon-travel-2 คุมาโมโตะ เมืองของน้องคุมะมง

คุมาโมโตะ เมืองของน้องคุมะมง

ธันวาคม 30, 2019
แชร์ :

คุมะโมโตะ (Kumamoto Prefecture) เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกของภูมิภาคคิวชู ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกตลอดถึงทิศใต้ถูกล้อมรอบด้วยขุนเขา ทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือมีภูเขาไฟอะโซะ (Mt. Aso) ที่มีปากปล่องใหญ่ที่สุดในโลก ถูกจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (Aso Kuju National Park) ติดต่อกับจังหวัดโออิตะ (Oita Prefecture) เหลือเพียงทิศตะวันตกที่ออกสู่ทะเลเป็นแนวยาว ชายฝั่งยังมีหมู่เกาะอะมะคุซะที่ถูกจัดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (Unzen Amakusa Nationalal Park) จากสภาพทางภูมิศาสตร์ของคุมะโมโตะที่อุดมด้วยป่าไม้จากเหนือจดใต้ ทำให้เกิดเป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตก และแม่น้ำคิคุจิคะวะไหลจากบนภูเขาอะโซะไกรินซันลงสู่หุบเขาคิคุจิและเมืองคิคุจิ จึงได้ฉายาว่า ดินแดนแห่งป่าสวยน้ำใสบริสุทธิ์

แหล่งท่องเที่ยวเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติทางทะเล และ ภูเขาทั้งบ่อน้ำแร่ มีดังต่อไปนี้

เมืองคุมะโมโตะ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีแม่น้ำชิระคะวะไหลผ่าน เคยเจริญรุ่งเรืองระหว่างศตวรรษที่ 17 – 19 ในฐานะเมืองแห่งปราสาท ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวทางตอนกลางของภูมิภาคคิวชูในเมืองมีปราสาทคุมะโมโตะ (Kumamoto Castle) ถูกสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1607 โดยเจ้าเมืองชื่อ Kato Kiyomasa ใช้เวลาในการก่อสร้าง 7 ปี แต่ถูกเผาทำลายจากการสู้รบในปลายศตวรรษที่ 19 เหลือแต่ฐานหินกำแพงโดยรอบ และป้อมปืนยังคงสภาพเดิม ต่อมาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ และสมบัติทางวัฒนธรรมแห่งชาติ ในปลายศตวรรษที่ 19 ถูกสร้างขึ้นใหม่มีหอคอยสูง 6 ชั้น ปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชั้นบนสุดของปราสาทสวยที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเพื่อชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิได้

ปราสาทคุมะโมโตะ

สวนญี่ปุ่นซุยเซนจิ (Suizenji Jojuen Garden) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาท ถูกออกแบบสร้างเมื่อปี ค.ศ.1632 โดยคำสั่งของซามุไรแห่งตระกูล Hosokawa ถูกจัดแบบสวนโมโมยะมะที่จำลองทิวทัศน์ธรรมชาติรอบทิศ ทำเป็นบ่อน้ำแร่ใสเลี้ยงปลาคาร์ฟตรงใจกลางจำลองภูเขาไฟฟูจิด้วยเนินหญ้าสูง เปรียบภูมิทัศน์เสมือนเป็นเส้นทางเลียบชายผั่งทะเลตะวันออก (Tokaido) ที่เชื่อมระหว่างเมืองหลวงโตเกียวและเมืองหลวงเดิมเกียวโต และยังมีเรือนน้ำชา (Tea House) ที่ย้ายมาจากสวนลือชื่อในราชสำนักเกียวโต (Katsura Rikyu) อดีตบ้านของซามุไรชั้นสูงตระกูลโฮโซคะวะ (Gyobutei) ปัจจุบันตั้งอยู่ทางเหนือของปราสาทคุมะโมโตะ

สวนซุยเซนจิ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งจังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto Kenritsu Bujutsukan Art Museum) ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Ninomaru Koen ที่มีมาก่อนปราสาทคุมะโมโตะ ผลงานศิลปะที่น่าภาคภูมิใจที่ถูกจัดแสดงไว้ได้รับการสะสมมาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคร่วมสมัย มีทั้งภาพพิมพ์ไม้ อุตสาหกรรมศิลปะ และภาพวาดอุคิโยเอะ (Ukiyoe) ของจิตรกรลือชื่อในยุคเอโดะ Katsushika Hokusai อีกทั้งผลงานศิลปะของศิลปินชาวต่างชาติ อาทิ Gauguin Pecasso Renoir Rembramdt ก็มีแสดงอยู่ด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น


บทความที่เกี่ยวข้อง