logo
image

icon-travel-2 คินตามณี

คินตามณี

ธันวาคม 30, 2019
แชร์ :

คินตามณี (Kintamani) คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี อากาศเย็นสบาย นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ชมวิวทิทัศทะเลสาปและภูเขาไฟ

ทัวร์บาหลี อินโดนีเซีย


บทความที่เกี่ยวข้อง