logo
image

ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์) - SNHD241626

ทัวร์ฮ่องกง

ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)

SNHD241626 ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
 • ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา "A Symphony of Lights" ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแชกง และเจ้าแม่กวนอิ่มฮ่องฮำ
 • 4 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 15,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD241626
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
  3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  9 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67 16,990 22,990 16,990 16,990 แสดง - 20
  10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 17,990 23,990 17,990 17,990 แสดง - 20
  16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  Sold Out
  30 ส.ค. 67 - 1 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  6 ก.ย. 67 - 8 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  Sold Out
  7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20
  28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 15,990 21,990 15,990 15,990 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
  ZGHKG-2420EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ แชกง เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (ฟรีเดย์)
  ราคาเริ่มต้น 15,990
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน