logo
image

เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) - SNHD241539

ทัวร์ตุรกี

เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

SNHD241539 เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน  9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
  • อิสตัลบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม สุเหร่าสีน้ำเงิน-ถ่ายรูปสุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ชานัคคาเล-ม้าไม้จำลองแห่งทรอย- เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส-คูซาดาสิ-เมืองโบราณเอเฟซุส-ช้อปปิ้งโรงงานเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส-คอนย่า-ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์เมฟลานา-คาราวานสไร-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน พิเศษ!! อาหารค่ำพร้อมชมโชว์ระบำหน้าท้อง Optional บอลลูน-ช้อปปิ้งโรงงานทอพรม โรงงานเครื่องประดับ และโรงงานเซรามิค-หุบเขานกพิราบ-หุบเขาเกอเรเม-อังการ่า-ทะเลสาบเกลือ-อิสตันบูล-ถ่ายรูปกับกาลาตาทาวเวอร์ เดินเล่นบ้านหลากสีคัลเลอร์ฟูล ช้อปปิ้งตลาดในร่มแกรนด์บาร์ซา-ช้อปปิ้งย่านทักซิมสแควร์
9 วัน 6 คืน / เริ่ม 39,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD241539
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
27 ก.ย. 67 - 5 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
4 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
Sold Out
7 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
10 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
14 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
17 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
20 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
29 ต.ค. 67 - 6 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
5 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
8 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
11 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
19 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
22 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
2 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31
8 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 39,900 45,800 37,900 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน  9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เสน่ห์..ตุรเคีย พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
ราคาเริ่มต้น 39,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน