logo
image

ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า - SNHD231592

ทัวร์จีน

ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

SNHD231592 ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
  • เที่ยวสบายไม่เหนื่อย นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา, นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิต "ภูเขาหิมะมังกรหยก"
6 วัน 5 คืน / เริ่ม 25,990 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD231592
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
12 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
Sold Out
13 ต.ค. 66 - 18 ต.ค. 66 28,990 34,990 30,990 แสดง - 26
Sold Out
19 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 28,990 34,990 30,990 แสดง - 21
Sold Out
20 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 28,990 34,990 30,990 แสดง - 20
Sold Out
26 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
Sold Out
27 ต.ค. 66 - 1 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 29
Sold Out
2 พ.ย. 66 - 7 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 21
Sold Out
3 พ.ย. 66 - 8 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 21
9 พ.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 29
10 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 21
16 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 21
Sold Out
17 พ.ย. 66 - 22 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
23 พ.ย. 66 - 28 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 26
Sold Out
24 พ.ย. 66 - 29 พ.ย. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
Sold Out
30 พ.ย. 66 - 5 ธ.ค. 66 25,990 31,990 27,990 แสดง - 26
1 ธ.ค. 66 - 6 ธ.ค. 66 25,990 31,990 27,990 แสดง - 26
7 ธ.ค. 66 - 12 ธ.ค. 66 25,990 31,990 27,990 แสดง - 26
8 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66 25,990 31,990 27,990 แสดง - 26
14 ธ.ค. 66 - 19 ธ.ค. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
15 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 66 26,990 32,990 28,990 แสดง - 30
Sold Out
21 ธ.ค. 66 - 26 ธ.ค. 66 29,990 35,990 31,990 แสดง - 30
22 ธ.ค. 66 - 27 ธ.ค. 66 29,990 35,990 31,990 แสดง - 30
28 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 33,990 41,990 35,990 แสดง - 30
29 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 33,990 41,990 35,990 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ZGKMG-2310FD จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
ราคาเริ่มต้น 25,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน