logo
image

ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก 4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ - SNHD221015

ทัวร์ไทย

ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก 4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

SNHD221015 ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก  4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก 4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
  • พระธาตุแช่แห้ง วัดศรีพันต้น วัดภูมินทร์ วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต วัดปรางค์ ถนนคนเดินปัว ถนนลอยฟ้า 1256 ชมวิวจุดชมวิวดอยภูคา 1715 หมู่บ้านสะปัน บ่อเกลือสินเธาว์ โค้งหมายเลข3 เฮือนฮังต่อ ถนนคนเดินน่าน
4 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD221015
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
29 ก.ย. 65 - 2 ต.ค. 65 8,200 10,200 แสดง - 9
Sold Out
6 ต.ค. 65 - 9 ต.ค. 65 8,200 10,200 แสดง - 8
Sold Out
13 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 8,200 10,200 แสดง - 8
Sold Out
20 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 8,200 8,400 แสดง - 8
Sold Out
27 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65 8,200 10,200 แสดง - 8
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก  4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ทัวร์เที่ยวไทย น่าน แพร่ พิษณุโลก 4วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ
ราคาเริ่มต้น 8,200
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน