logo
image

โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK) - SNHD220700

ทัวร์ตุรกี

โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)

SNHD220700 โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)
โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)
 • -เมืองคัปปาโดเกีย,ปามุคคาเล่ มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม -เมืองโบราณเอเฟซุส เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน -พระราชวังทอปคาปี,ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -ชมระบำหน้าท้อง
 • -นครโบราณเฮียราโพลิส,ปราสาทปุยฝ้าย,พระราชวังโดลมาบาเชห์ -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา,ทุ่งลาเวนเดอร์ ณ เมืองอิสปาร์ตา -คัปปาโดเกีย,พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่,พระราชวังทอปคาปึ -นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY),อุชิซาร์ -ชมโรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -ไร่องุ่น พร้อมชิมไวน์ ณ เมืองคัปปาโดเกีย -ช้อปปิ้ง แกรนด์บาซาร์-จัตุรัสทักซิม
 • -อาหารพื้นเมือง (เมนูพิเศษ!!! เคบับหม้อดินเผาอาหารขึ้นชื่อของเมืองคัปปาโดเกีย มาแล้วต้องลองให้ได้)
 • 4 ดาว
8 วัน 5 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD220700
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
  10 ส.ค. 65 - 17 ส.ค. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out
  24 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out
  7 ก.ย. 65 - 14 ก.ย. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out
  21 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out
  7 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out
  19 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 39,900 50,800 39,900 39,900 แสดง - 20
  Sold Out

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)
  โปรแกรมแกรนด์ ตุรกี 8 วัน 5 คืน (TK)
  ราคาเริ่มต้น 39,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน