logo
image

โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน - SNHD220639

ทัวร์นอร์เวย์

โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน

SNHD220639 โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน
โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน
 • -รอสไคล์ด,แรนเดอร์ส,เฮีร์ตสฮาลส์ -พักในเรือสำราญ ชมวิวฟยอจ์ดสู่เบอร์เกน -ล่องเรือชมฟยอร์ด,เบอร์เกน,ชมเมือง,หมู่บ้านชาวประมง -นั่งรถรางฟลอยเยน,รถไฟสายโรแมนติก,ฟลัม,สไกย
 • -บริคดาลบรี,นั่งรถโทลล์,ธารน้ำแข็งบริคสดาลส์,โลเอน,นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิว(Sky Lift) -เฮลล์สลี,ล่องเรือไกแรนเกอร์ ฟยอด์จ,ไกแรนเกอร์ -หุบผาแห่งโทลล์,โมลเด,เส้นทางแอตแลนติค,คริสเตียนซุน -ทรอนไฮล์ม,ชมเมือง,วิหารนีดารอส,สโวลเวอร์,ชมเมือง,หมู่เกาะโลโฟเทน -แฮมนอย,เอกัม,สโวลเวอร์,ชมเกาะโลโฟเทน,หมู่บ้านเรเนย์,หมู่บ้านโอ
 • -อาหารจีนเมนูดีลักซ์ 7 อย่าง พร้อมผลไม้
 • 4 ดาว
13 วัน 10 คืน / เริ่ม 219,900 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD220639
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  เลือกวันเดินทาง

  วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
  15 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 229,900 268,800 229,900 229,900 แสดง - 20
  15 มิ.ย. 67 - 27 มิ.ย. 67 229,900 275,800 229,900 229,900 แสดง - 20
  17 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 229,900 275,800 229,900 229,900 แสดง - 20
  9 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 229,900 275,800 229,900 229,900 แสดง - 20
  17 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 229,900 275,800 229,900 229,900 แสดง - 20
  4 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 219,900 265,800 219,900 219,900 แสดง - 20
  17 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 219,900 265,800 219,900 219,900 แสดง - 20

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน
  โปรแกรม พรีเมี่ยม แกรนด์ นอร์เวย์-โลโฟเทน 13 วัน (TG) พักเรือสําราญ FJORD LINE 1 คืน
  ราคาเริ่มต้น 219,900
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน