logo

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น

1884 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 19,888 ฿

ทัวร์เกาหลี

146 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 17,900 ฿

ทัวร์ฮ่องกง

325 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 12,888 ฿

ทัวร์พม่า

82 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 5,999 ฿

ทัวร์เวียดนาม

3368 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,990 ฿

ทัวร์ยุโรป

1268 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 47,900 ฿

ทัวร์ไต้หวัน

422 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 10,999 ฿

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์ภาคเหนือ

2 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 9,999 ฿

ทัวร์ภาคใต้

37 ช่วงการเดินทาง
เริ่มต้น 7,999 ฿

ทัวร์ไต้หวัน พบ 422 ช่วงวันเดินทาง จาก 48 โปรแกรม

Loading...

TAIWAN SABAI SABAI 3D2N By VZ

ทัวร์โค๊ด SNHD222638
นั่งกระเช้าเหมาคงชมตึกไทเป101,เหย๋หลิ่ว,จิ่วเฟิน,Gloria outlet
พระกระดดดกำแพง
นั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไทเป,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟินอนุสรณ์เจียงไคเช็ค
4 ดาว
2 ก.พ. 66 - 4 ก.พ. 66
14 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66
14 มี.ค. 66 - 16 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66
21 มี.ค. 66 - 23 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน
เริ่ม 10,999 บ.

TVZ11 Taiwan Love Sakura ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา หนานโถว 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD230135
4 ดาว
4 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 12,888 บ.

TAIWAN CHILL CHILL 4D3N By VZ

ทัวร์โค๊ด SNHD222632
ไทเป,ไถจง,หนานโถว
พระกระโดดกำแพง,เสี่ยวหลงเปา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา,แช่นำแร่แบบส่วนตัว,วัดเหวินหวู่,เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),หมู่บ้านจิ่มเฟิน,วัดหลงซาน,ซีเหมินติง
4 ดาว
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 13,990 บ.

TFD09 Taiwan Cherry Blossom ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา เย่หลิว 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD223027
4 ดาว
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
5 ก.พ. 66 - 8 ก.พ. 66
10 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
12 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 20 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน
เริ่ม 14,888 บ.

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD222141
4 ดาว
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,888 บ.

TVZ01 Very good Taiwan 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD222211
4 ดาว
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 6 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 11 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
19 ก.พ. 66 - 22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,888 บ.

TWE08 - ckpfe 我爱你 wǒ ài nǐ Taiwan เกาสง อาหลีซาน 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD222740
4 ดาว
2 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
16 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,888 บ.

VWTPE53SL-03 โคโยตี้ TAIWAN ต้นตำรับ 5D 3N

ทัวร์โค๊ด SNHD222903
3 ดาว
1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66 - 7 ก.พ. 66
9 ก.พ. 66 - 13 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
17 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน
เริ่ม 15,888 บ.

TPEFD0223 ซุปตาร์...TAIWAN รักใสใส หัวใจเย็นฉ่ำ!! 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD230070
4 ดาว
1 ก.พ. 66 - 5 ก.พ. 66
6 ก.พ. 66 - 10 ก.พ. 66
8 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
13 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66
15 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66
20 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66
 Thai AirAsia
5วัน 4คืน
เริ่ม 15,888 บ.

TWE12 Return To Taiwan เกาสง สุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SNHD230136
3 ดาว
9 ก.พ. 66 - 12 ก.พ. 66
2 มี.ค. 66 - 5 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66
9 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66
23 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66
 Thai Smile Airways
4วัน 3คืน
เริ่ม 15,888 บ.