logo
image

icon-travel-2 แพ็คเกจ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณอูเจิ้น ทัวร์ไพรเวทเที่ยวกับคนรู้ใจ

แพ็คเกจ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณอูเจิ้น ทัวร์ไพรเวทเที่ยวกับคนรู้ใจ

พฤศจิกายน 28, 2019 | by Sanook Holiday

แพ็คเกจท่องเที่ยว
เซี่ยงไฮ้ หังโจว ทะเลสาบซีหู เมืองโบราณอูเจิ้น
ราคาเริ่มต้น 18,999

 

สุดพิเศษ!!!!!

 • ชมโชว์ enduring memories of hangzhou

 • พักหรู โรงแรมระดับ5ดาวทุกคืน พร้อมกับใกล้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยว

 • ล่องเรือชมทะเลทราบซีหู โดยใช้คนแจว

 • ชมวิวอันตระการตาของมหานครเซี้ยงไฮ้ พร้อมกับรับประทานอาหารบุฟเฟ่สุดหรู

นำท่านเที่ยวชมมหานครแห่งความคึกคักอีกหนึ่งมหานครในโลก เซี้ยงไฮ้ สุดพิเศษ รับชมการแสดง  enduring memories of hangzhou
เป็นการแสดงแสงสี ท่ามกลางทะเลสาบ ซีหู ควบคุมการแสดง จากผู้กำกับมากความสามารถ อย่างจาง อี้โหมว
จากนั้นต่อด้วย รับชมวิวมหานครเซี้ยงไฮ้แบบ 360 องศา ที่หอไข่มุก อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรม ล่องเรือแจวชมทัศนียภาพของทะเลสาบ ซีหู ที่ได้สมยานามว่า “ไข่มุกแห่งเมืองหางโจว”

เซี่ยงไฮ้

“ราคาแพ็คเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน”

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ 5-10 พ.ย. 62, 29 ธ.ค. 62-01 ม.ค. 63 ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าไกด์พูดภาษาไทย
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)**คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและค่าทิปคนขับรถ 50 หยวน * 4 วัน  รวม 200 หยวน/คน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น

หมายเหตุ

 • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

 

 

สอบถามข้อมูล

ติดต่อทาง Line

banner line-contact

ให้เราช่วยเหลือคุณ

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00น.-18.00น.