logo

โตเกียว (Tokyo Metropolis)

โตเกียว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) และมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เอโดะ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต ซึ่งคำว่า โตเกียว ก็จะมีความหมายถึง “นครหลวงตะวันออก” โตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษโดยจะเป็นการปกครองในรูปแบบของจังหวัดและเมืองเข้าไว้ด้วยกัน ถูกจัดให้เป็นเขตเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสี่นครเอกของโลก ร่วมกับ ปารีส ลอนดอน และนิวยอร์ค 

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโตเกียว

 

อ่านเพิ่มเติม