logo

ฮอกไกโด (Hokkaido)

ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นชื่อของจังหวัดและเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยหมู่เกาะซึ่งมีเกาะฮอกไกโด เป็นศูนย์กลางโดยมีเมืองหลวงก็คือซัปโปโร ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเขต ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นใกล้กับประเทศรัสเซีย จึงทำให้เป็นภูมิภาคที่มีอากาศหนาวเย็นมากที่สุดในญี่ปุ่น และได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวในฐานะของเมืองตากอากาศที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศที่มีความสวยงาม สกีรีสอร์ท และกีฬาฤดูหนาว

ฮอกไกโด (Hokkaido)

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ฮอกไกโด