logo

รูปภาพ : เที่ยวไต้หวัน ไทเป

เที่ยว ไต้หวัน ไทเป

ไทเป หรือ ไถเป่ย์ เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีนหรือประเทศไต้หวัน มีฐานะเป็นนครภายใต้การปกครองโดยตรงของรัฐบาลกลาง ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวัน อยู่ห่างจากเมืองท่าที่อยู่ทางเหนื