logo
ฟุกุโอกะ (Fukuoka)
.
ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงอยู่ที่นคร ฟุกุโอกะ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 12 ของโลกจากนิตยสาร Monocle ในปี 2013 เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกาะคิวชู เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศญี่ปุ่น
.
และยังมีความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพฯ อีกด้วย โดยมีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปยังสนามบิน Fukuoka Airport ที่ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งที่ฟุกุโอกะก็ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารแสนอร่อยโดยเฉพาะพวกเมนูเส้นต่าง ๆ อาหารแผงลอย รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวและเทศกาลที่น่าสนใจ ที่รอให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเยือน
อ่านเพิ่มเติม