logo

ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน 2023

ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน 2023

ประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน (Tianmen Mountain) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศจีน ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูเขาเทียนเหมิน เมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ประตูสวรรค์เป็นโพรงหินขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขาตามธรรมชาติ มีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร ประตูสวรรค์ตั้งอยู่บนยอดเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งเป็นภูเขาที่มีความสูงถึง 1,518.6 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล