logo
index page ja

Category: รูปภาำเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

Zermatt (เซอร์แมท) แลนด์มาร์คแห่งสวิตเซอร์แลนด์

เซอร์แมท (Zermatt) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,608 เมตร (5,276 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล