logo
index page ja

Category: รูปภาพเที่ยวเอเชีย

ฮอกไกโด (Hokkaido)

ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นชื่อของจังหวัดและเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo Metropolis)

โตเกียว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) และมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เอโดะ

ฟุกุโอกะ (Fukuoka)

ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงอยู่ที่นคร ฟุกุโอกะ เมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 12 ของโลก

รูปภาพ : เที่ยวฮ่องกง

รูปภาพ : เที่ยวไต้หวัน ไทเป

เที่ยว ไต้หวัน ไทเป ไทเป หรือ ไถเป่ย์ เป็นเมืองหลวงของส … Continued

รูปภาพ : เที่ยวเกาหลี

เกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใ … Continued

รูปภาพ : เที่ยวบาหลี อินโดนีเซีย

เที่ยว บาหลี อินโดนีเซีย บาหลี หรือ บาลี เป็น 1 ใน 34 จ … Continued

รูปภาพ : เที่ยวจีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน เฉิงตู หางโจว กุ้ยหลิน คุนหมิง ลี่เจียง

เที่ยว จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ซีอาน เฉิงตู หางโจว กุ้ยหล … Continued

รูปภาพ : เที่ยวพม่า ดินแดนพระพุทธศาสนา ศรัทธาที่ไปเคยเปลี่ยน