logo
index page ja

Category: รูปภาพเที่ยวญี่ปุ่น

ฮอกไกโด (Hokkaido)

ฮอกไกโด (Hokkaido) เป็นชื่อของจังหวัดและเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศญี่ปุ่น เป็นเขตการปกครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

โตเกียว (Tokyo Metropolis)

โตเกียว มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า มหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) และมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า เอโดะ

ฟุกุโอกะ (Fukuoka)

ฟุกุโอกะ (Fukuoka) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคิวชู ประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงอยู่ที่นคร ฟุกุโอกะ เมืองน่าอยู่เป็นอันดับ 12 ของโลก