logo
image

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ - SNHD230578

ทัวร์ไต้หวัน

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ

SNHD230578 VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ชิมพานสับปะรด
  • วัดเหวิ่นหวู่,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดหลงซาน,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านจิ้วเฟิ้น,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง,อาหารจีนซีฟู้ด
4 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD230578
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
8 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66 15,990 19,590 15,990 15,990 แสดง - 30
Sold Out
18 ต.ค. 66 - 21 ต.ค. 66 23,990 27,590 23,990 23,990 แสดง - 40
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
VZTPE6 Taiwan พาเพลิน 4วัน3คืน By VZ
ราคาเริ่มต้น 15,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน