logo
image

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR) - SNHD221181

ทัวร์ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR)

SNHD221181 ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR)
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR)
  • ซิดนีย์ทาวเวอร์ -นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย -Opera House -ย่านเดอะร็อคส์ -นั่งรถรางที่ชันที่สุดในโลก
6 วัน 3 คืน / เริ่ม 53,777 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค้ด: SNHD221181
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ธ.ค. 65 - 6 ธ.ค. 65 55,777 65,554 53,777 แสดง - 20
8 ธ.ค. 65 - 13 ธ.ค. 65 55,777 65,554 53,777 แสดง - 20
22 ธ.ค. 65 - 27 ธ.ค. 65 53,777 63,554 51,777 แสดง - 20
29 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 59,777 69,554 57,777 แสดง - 20

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR)
ออสเตรเลีย ซิดนีย์ ฟินมาก 6วัน3คืน โดยสายการบินสกู๊ต (TR)
ราคาเริ่มต้น 53,777
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน