logo
image

Booking - PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ่ ทัวร์ไทย ไม่ง้อรัฐ - SNHD220062 - 7625980

รายละเอียดทัวร์

PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ่ ทัวร์ไทย ไม่ง้อรัฐ

PTL30-SL PRO เบตง หาดใหญ่ ทัวร์ไทย ไม่ง้อรัฐ

SNHD220062 - 3วัน 2คืน
เดินทาง
3 ต.ค. 65 - 5 ต.ค. 65
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 6,555
{{ periodSelected.adults_double.select * periodSelected.adults_double.price | number }}
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) 2,000
{{ periodSelected.adults_single.select * periodSelected.adults_single.price | number }}
รวม {{ total.numAdult | number }} ผู้ใหญ่, {{ total.numChild | number }} เด็ก {{ total.price | number }} บาท
{{period.select}} x {{period.title_th}}
({{period.price | number }} บ. / คน)
{{period.select*period.price | number }}
ค่าธรรมเนียมการจอง ฟรี
รวม {{total.price | number }}

ข้อมูลผู้เดินทาง

กรุณากรอกชื่อจริง
กรุณากรอกอีเมล เพื่อติดต่อกลับ
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ
booking-contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จองผ่านไลน์
banner

รายละเอียดราคา

{{period.select}} x {{period.title_th}}
({{period.price | number }} บ. / คน)
{{period.select*period.price | number }}
ค่าธรรมเนียมการจอง ฟรี
รวม {{total.price | number }}
Booking นี้จะเป็น Waitlist ต้องการยืนยันการจองหรือไม่