logo
image

Booking - TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ - SNHD220057 - 7620508

รายละเอียดทัวร์

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ

TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ

SNHD220057 - 5วัน 3คืน
เดินทาง
13 พ.ย. 65 - 17 พ.ย. 65
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
โรงแรม

จำนวนผู้เดินทาง

ห้องพัก ราคา/ท่าน จำนวน รวม
ผู้ใหญ่ (พักห้องคู่) 31,888
{{ periodSelected.adults_double.select * periodSelected.adults_double.price | number }}
ผู้ใหญ่ (พักห้องเดี่ยว) 8,900
{{ periodSelected.adults_single.select * periodSelected.adults_single.price | number }}
รวม {{ total.numAdult | number }} ผู้ใหญ่, {{ total.numChild | number }} เด็ก {{ total.price | number }} บาท
{{period.select}} x {{period.title_th}}
({{period.price | number }} บ. / คน)
{{period.select*period.price | number }}
ค่าธรรมเนียมการจอง ฟรี
รวม {{total.price | number }}

ข้อมูลผู้เดินทาง

กรุณากรอกชื่อจริง
กรุณากรอกอีเมล เพื่อติดต่อกลับ
รูปแบบอีเมลไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ
booking-contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

จองผ่านไลน์
banner

รายละเอียดราคา

{{period.select}} x {{period.title_th}}
({{period.price | number }} บ. / คน)
{{period.select*period.price | number }}
ค่าธรรมเนียมการจอง ฟรี
รวม {{total.price | number }}
Booking นี้จะเป็น Waitlist ต้องการยืนยันการจองหรือไม่